Sufinanciranje jaslica i vrtića

 

U sklopu Mjera za ostanak mladih u Općini Štrigova sufinancira se predškolski odgoj djece u visini ekonomske cijene i to 190,00 EUR za polaznike vrtića te 245,00 EUR za polaznike jaslica u dječjem vrtiću u Štrigovi za svako dijete čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište u općini Štrigova.

Ako se koriste usluge vrtića izvan Općine Štrigova, sufinancira se sa 150,00 EUR za polaznike vrtića odnosno 180,00 EUR za polaznike jaslica bez obzira na aktualne cijene u tim vrtićima.

Pravo na sufinanciranje možete ostvariti podnošenjem ovjerenog zahtjeva za sufinanciranje te popratne dokumentacije na našu email info@opcinastrigova.hr, osobno u našim uredima ili putem pošte na dresu Štrigova 87, HR-40312 Štrigova. 

Dječji crtić "Kockice"

O vrtiću

U centru Štrigove, okruženi zelenilom, čistim zrakom, voli i njeguje zdrav način života djece i odraslih.
Dječji vrtić “Kockice” ima dvije lokacije. Vrtićke skupine su smještene na staroj već poznatoj lokaciji u sklopu državnog arhiva, dok je jaslička skupina smještena u sklopu novoizgrađene stambene zgrade.

Osoblje vrtića visoko je educirano i motivirano za suvremeno unapređivanje odgojno-obrazovne prakse i cjelokupnog procesa rada.
Bogata materijalna sredina, stručno osmišljena, omogućava radost življenja djece i različite vrste aktivnosti i igara. Timskim radom svih zaposlenika stvaraju se uvjeti za cjeloviti razvoj djece.

Gdje se nalazi?

Centralni objekt:
Štrigova 101a
– jasličke skupine 

Područni objekt:
Štrigova 102
– vrtićke skupine

Kontakt

Adresa: Štrigova 101a, HR-40312 Štrigova

Telefon: 040/851 208

Mobitel: 099 51 44 245

E-pošta: dj.vrtickockice@gmail.com

Sufinanciranje vrtića i jaslica

Naziv dokumentaVeličinaDodano datumaPreuzmi
Zahtjev za sufinanciranje boravka u dječjim vrtićima i jaslicama89.20 KB28.03.2024, PreuzmiPregled
Skip to content