Općina Štrigova

 

Općina Štrigova nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Međimurske županije. Površina općine iznosi 44,97 km2 i po površini je 4. općina u županiji, a na području živi 2374 prema zadnjem popisu iz 2021.

Susjedne jedinice lokalne samouprave su općine Sv. Martin na Muri, Selnica, Gornji Mihaljevec i Sveti Juraj na Bregu, a 19,5 km općinske granice poklapa se s državnom granicom prema Republici Sloveniji. Na tom graničnom prostoru nalaze se međudržavni cestovni granični prijelazi Banfi i Bukovje.

Općina obuhvaća 10 naselja: Štrigova, Banfi, Jalšovec, Grabrovnik, Železna Gora, Prekopa, Sveti Urban, Stanetinec, Rabadje i Leskovec.

Općina je udaljena 31 km od autoceste A3 Zagreb-Goričan te 21 km od autoceste u Republici Sloveniji (kod Lendave), a povezana je javnim prijevozom s okolnim naseljima i sa središtem županije Čakovcem.

Općina prema zemljopisnim obilježjima pripada rubnom sjevernom dijelu Gornjeg Međimurja i ima sva obilježja tog kraja. Osnovna prepoznatljiva karakteristika prostora Općine je reljef koji određuje sve ostale elemente u prostoru – tipologija naselja, hidrologiju, biljni pokrov, način korištenja prostora i drugo. Visinske kote prostora kreću se od 200 do 320 m/nm, s višim predjelima na sjeveru općine, a blagim nagibom prema jugu i jugoistoku. Brežuljkasti predio kojeg čine krajnji obronci Alpa, čine gotovo 100 % djela Općine, dok malen dio naselja Jalšovca je posve različit prelazi u dolinu rijeke Mure krajobraznih i prirodnih obilježja bliskih nizinskom krajoliku rijeke Mure. Reljefom prevladavaju blage padine i zaravni u sjeveroistočnom dijelu Općine prema Sv. Martinu na Muri, dok je preostali dio općine brežuljkast kao i ostali dijelovi Gornjeg Međimurja. U udolinama i usjecima nalaze se povremeni ili stalni vodotoci, a južnih padina sliva Trnave, Šantovec, a najznačajniji su potoci sliva Mure Jalšovečki potok, Jurovečki potok. Klimatske pojave Općine ne prate se i ne bilježe, stoga se one približno mogu poistovjetiti s klimatskim obilježjima Županije koje se bilježe u meteorološkoj stanici Puščine.

 

Usluge predškolskog odgoja na području dostupne su u jednom privatnom dječjem vrtiću „Kockice“. U vrtiću boravi 80 djece, od čega 20 u jaslicama, a 60 u vrtiću (podaci iz rujna 2024. godine). Prostori vrtića više ne zadovoljavaju potrebe Općine Štrigova pa je stoga prijavljen projekt izgradnje novog vrtića čija izgradnja počinje krajem ove godine.

Na području općine nalazi se osnovna škola sa sportskom dvoranom (izgrađena 2005. godine), s tri područne škole u Prekopi, Železnoj Gori i Stanetincu, s ukupno oko 150 učenika na godinu. U svim školama organizirana je jednosmjenska nastava.

Na području Općine Štrigova djeluje nekoliko trgovačkih društava koja se pretežito bave proizvodnim djelatnostima
Ipak, glavna grana gospodarstva značajna za našu općinu je turizam. Od turističkih atrakcija ističemo vidikovac na Mađerkinom bregu, velik broj vinogradarskih podruma te bogatu ugostiteljsku ponudu. Smještajne kapacitete uglavnom predstavljaju kuće za odmor te ih trenutno brojimo više od tridesetak. Taj broj se svake godine povećava zbog izrazito primamljivog krajolika. 
Tijekom godine održava se niz manifestacija od kojih ističemo široko poznato Vincekovo, vinsku manifestaciju Urbanovo, najstariju manifestaciju u ovim krajevima Štrigovske noći, Dani svetog Jeronima te Martinje na međimurskoj vinskoj cesti.

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području općine registrirano je 170 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a), 7 obrta u poljoprivredi i 54 samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava (SOPG).

Vinogradarstvo je najvažnija poljoprivredna grana ovog dijela Međimurja, međutim, u posljednjih nekoliko godina sve je manje malih vinogradara, veliki se razvijaju i šire, a mali polako nestaju što zbog zlatne žutice vinove loze što zbog neisplativosti. 

Društvo vinogradara i vinara Hortus Croatiae okuplja najpoznatije štrigovske vinogradare, predstavlja lokalna vina na širem tržištu, organizira stručna predavanja i ekskurzije te promovira marku vina Pušipel (bijelo vino).

Načelnik

Stanislav Rebernik, prof. razredne nastave
Kontakt: +385 99 735 8099

Općinsko vijeće

SDP-HNS-REFORMISTI

1. IVAN FRLIN
2. BLAŽENKA HERIC
3. DAMIR KOVAČIĆ
4. ŽELJKO JAKOPIĆ
5. KATJA ZADRAVEC
6. MIHAEL ŠKVORC
7. PETRA ŠINKO POSEL
8. SILVIJA NOVAK
9. KARLO ŠKROBAR
10. BOŽICA FILIPOVIĆ
11. ANTUN ZADRAVEC

HDZ

1. FILIP TKALČEC
2. STANISLAV KERMAN

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Štrigova je IVAN FRLIN

I.   potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štrigova je ANTUN ZADRAVEC

II.  potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štrigova je FILIP TKALČEC

Jedinstveni upravni odjel

PROČELNIK
Denis Jelenčić, mag.iur.
040 851-039
040 851-134

TAJNICA
Mirjana Gregur-Sever
040 851-039
M. 099 735 8111

RAČUNOVODSTVO
Nataša Tomšić
040 851-134

KOMUNALNI REDAR

Stjepan Pozderec
040 851-134
099 696 6105
040 851-039

RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA

Stjepan Pozderec

040 851-134
099 696 6105
040 851-039

KOMUNALNI RADNIK – GROBAR

Jožef Vegič
097 7299133
040 851-039

ČISTAČICA
Jagoda Horvat

Mjesni odbori

Savjet mladih

Savjet mladih Općine Štrigova (u nastavku teksta: Savjet) je savjetodavno tijelo Općine Štrigova, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Štrigova.

Skip to content