Registar udruga koje djeluju na području općine Štrigova

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SVETI JERONIM ŠTRIGOVA

PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

 • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: KUD SV. JERONIM ŠTRIGOVA
 • OIB: 29961214561
 • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 29
 • Mjesto: ŠTRIGOVA
 • Osoba za kontakt: MATEJ ŠČAVNIČAR
 • Telefon: 099 505 1636
 • Email: scavnicar@gmail.com
 • Internetska stranica: kud-svetijeronim.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

 • Ime i prezime: MATEJ ŠČAVNIČAR
ODBOJKAŠKI KLUB ŠTRIGOVA

PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

 • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: OK ŠTRIGOVA
 • OIB: 56614963593
 • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 35A
 • Mjesto: ŠTRIGOVA
 • Osoba za kontakt: SINIŠA STANKOVIĆ
 • Telefon: 091 730 1905
 • Email: okstrigova@gmail.com

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: SINIŠA STANKOVIĆ
  NOGOMETNI KLUB SLOGA ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: NK SLOGA ŠTRIGOVA
  • OIB: 28444815132
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 89
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: NOVAK BORIS
  • Telefon: 091/124-2581
  • Email: strigova@gmail.com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: NOVAK BORIS
  ŠAHOVSKI KLUB STRIDON ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: ŠK „STRIDON“
  • OIB: 09166509745
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 89
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: ROLAND TOMAŠIĆ
  • Telefon: 091 799 7427
  • Email: tomasic1@ck.t-com.hr

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: ROLAND TOMAŠIĆ
  MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - PODRUŽNICA ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: UDRUGA UMIROVLJENIKA
  • OIB: 36999997398
  • Adresa sjedišta: Štrigova 28
  • Mjesto: Štrigova
  • Osoba za kontakt: Franjo Novak
  • Telefon: 092 3136294
  • Email: –

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: FRANJO NOVAK
  DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: DVD ŠTRIGOVA
  • OIB: 89122833466
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 101
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: ALEKSANDAR KARLOVČEC
  • Telefon: 098 180 4899, 040 851 022
  • Email: karlovcec@gmail.com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: ALEKSANDAR KARLOVČEC
  DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŽELEZNA GORA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: DVD ŽELEZNA GORA
  • OIB: 43508664975
  • Adresa sjedišta: ŽELEZNA GORA 128
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: ALEN KOVAČIĆ
  • Telefon: 091 733 9847
  • Email: –

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: ALEN KOVAČIĆ
  ŠTRIGOVSKI PARKLINI

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: Štrigovski parklini
  • OIB: 84040253629
  • Adresa sjedišta: GRABROVNIK 126
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: MIROSLAV JAKOPIĆ
  • Telefon: 099 505 1636
  • Email: jakopić@gmail.com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: MIROSLAV JAKOPIĆ
  ŽENSKA VOKALNA SKUPINA “STRIDONE“

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: ŽVS „Stridone“
  • OIB: 21380023673
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 103
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: SILVIJA NOVAK
  • Telefon: 095 884 3750
  • Email: stridonne@gmail.com

  PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: SILVIJA NOVAK
  SHITO RYU KARATE KLUB ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: K. K. Štrigova
  • OIB: 00398200459
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 87
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: DARIO KOVAČIĆ
  • Telefon: 091 730 1905
  • Email: k@gmail.com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: SINIŠA STANKOVIĆ
  LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: LD FAZAN ŠTRIGOVA
  • OIB: 57943212231
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 33
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: IVAN NOVAK
  • Telefon: 098 1738414
  • Email: inovak2@mup.hr

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: IVAN NOVAK
  UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA OGRANAK ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: UDVDR HR
  • OIB: 23338429076
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA BB
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: SREĆKO RAUS
  • Telefon: 098 9196 657
  • Email: udvdr@hr

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: SREĆKO RAUS
  DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ROBADJE

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: DVD ROBADJE
  • OIB: 26858670983
  • Adresa sjedišta: ROBADJE 56A
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: MLADEN NOVAK
  • Telefon: 098 662 787
  • Email: mladennovak4@com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: MLADEN NOVAK
  DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STANETINEC

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: DVD STANETINEC
  • OIB: 00741811846
  • Adresa sjedišta: STANETINEC 19 A
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: Zoran Pufek
  • Telefon: 099 8232045
  • Email: kocen@gmail.com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: ZORAN PUFEK
  UDRUGA ŽENA STANETINEC

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: BOŽICA VALENTIĆ
  DRUŠTVO VINOGRADARA I VINARA MEĐIMURJA "HORTUS CROATIAE" ŠTRIGOVA

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: Hortus Croatiae
  • OIB: 13838755729
  • Adresa sjedišta: ŠTRIGOVA 30
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: ROBERT HORVAT
  • Telefon: 091 889 2393
  • Email: horvat279@gmail.com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: ROBERT HORVAT
  NOGOMETNI KLUB „PLAVI 1975“

  PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

  • Skraćeni naziv neprofitne organizacije: NK „PLAVI 1975“
  • OIB: 95588809889
  • Adresa sjedišta: PREKOPA 34 A
  • Mjesto: ŠTRIGOVA
  • Osoba za kontakt: IVAN TOMAŠIĆ
  • Telefon: 098 426 890
  • Email: segovicfranjo44@gmail.com

   PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

  • Ime i prezime: IVAN TOMAŠIĆ

  Financiranje programa i projekata 2024.

  Skip to content