Potpore studentima

 

Općina Štrigova kroz Mjere za ostanak mladih u Općini Štrigovi, osigurava novčane potpore za sve studente na području Općine Štrigova.

Pravo korištenja potpore studentima imaju svi studenti koji imaju prebivalište na području Općine Štrigove te imaju status redovnog ili vanrednog studenta u godini javnog poziva.

Potpore se isplaćuju u iznosu od 350,00 EUR (2x 175,00 EUR) u pravilu u dva navrata i to u zimskom i ljetnom semestru u jednakim dijelovima. 

Javni poziv se objavljuje početkom svake akademske godine na ovoj stranici.

Skip to content