Digitalna pristupačnost

Digitalna pristupačnost

Općina Štrigova nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište općine Štrigova koje se nalazi na adresi https://opcinastrigova.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica općine Štrigova djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
 • Pojedini gumbi za navigaciju nemaju prikladni opis
 • Pojedini dijelovi stranice imaju manji kontrast od preporučenog
 • Pojedini video zapisi nemaju titlove
 • kod dokumenata nije jasno navedeno o kojoj se vrsti radi (PDF, Word, TXT), te na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za preuzimanje ili odlazak na mrežne stranice poslužitelja)
 • Pojedini PDF dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana
 • Nedostaju alternativni nazivi slika i poveznica
 • Dinamički sadržaj se ne može zaustaviti, odnosno ponovno pokrenuti (slide show)

U skladu s člankom 3. Zakona, općina Štrigova smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:

 • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
 • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio zapisa, video zapisa, audio i video zapisa, audio i/ili video zapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Općina Štrigova radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica općine Štrigova želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje općine Štrigova putem e-mail adrese opcina.strigova@ck.t-com.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta). Općina Štrigova će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 13. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.

Izjava je zadnji put preispitana 13. listopada 2020. godine. Općina Štrigova će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste općinu Štrigova.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta za općinu Štrigova korisnici mogu uputiti telefonom na 00385 (0)40 851 134 ili putem elektroničke pošte: opcina.strigova@ck.t-com.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na 01 2099 120 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.


Izjava digitalna pristupacnost
Skip to content