Pravo na pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Mirjana Gregur-Sever
 tel: 040 851 039 email: informacije@opcinastrigova.hr

 

Objašnjenje

Službenik za informiranje

Odluka o pravu na pristup informacija

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu

Obrasci

 

Otvoreni podaci

Službeni glasnik Međimurske županije

Zakoni iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave