Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – kanalizaciju naselja Štrigova

08.03.2024.

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj izgradnje kanalizacije naselja Štrigova i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Štrigova započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Štrigova.

Od utorka 12.03.2024. godine (ovisno o vremenu) u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekt, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada s predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke, kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju, dana 18.04.2024. (četvrtak) u prostorijama Doma kulture Štrigova, u razdoblju od 12:00-18:00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

U nastavku možete provjeriti točnu skicu kanalizacije za naselje Štrigova.


Žuto – prva faza  / Plavo – druga faza

Skip to content