Javni natječaj za sufinanciranje fotonaponskih elektrana u 2024.

15.04.2024.

Objavljen je Javni natječaj za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off – grid) ili mrežnom radu na području Općine Štrigova za 2024. godinu.

Iznos sufinanciranja u 2024. iznosi 50 % od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, ali najviše do 4.000,00 EUR. Od ostalih novina ističimo razdoblje prihvatljivosti troškova koje je od 16. studenoga 2023. do 31. prosinca 2024. godine, fotonaponske elektrane moraju imati najmanje 4 kW, nije prihvatljivo dvostruko financiranje, a isplate će se vršiti u roku od 30 dana od objave Odluke o sufinanciranju. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Prijavitelja te s naznakom »ne otvaraj«, osobno u prostorije Općine Štrigova ili poštom na adresu:

Općina Štrigova
Štrigova 87
HR-40312 Štrigova
uz naznaku: „Javni natječaj za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije“

Sve ostale informacije možete pronaći u samom natječaju na donjim poveznicama kao i potrebne obrasce za prijavu.

Za sve eventualne nejasnoće se možete obratiti na info@opcinastrigova.hr ili 040 851 134.

Sufinanciranje fotonaponskih elektrana 2024

docx

02_Javni_natjecaj_solarne_elektrane_2024

Veličina: 28.40 KB
Dodano datuma: 15.04.2024,
docx

03_Tehnicki_uvjeti_ Javni_poziv_solarne_elektrane_2024

Veličina: 23.53 KB
Dodano datuma: 15.04.2024,
docx

04_Obrazac_1_Prijavni_obrazac_s_kontrolnom_listom_2024

Veličina: 25.30 KB
Dodano datuma: 15.04.2024,
docx

05_Obrazac_2_Izjava_Prijavitelja_i_suvlasnika_2024

Veličina: 20.40 KB
Dodano datuma: 15.04.2024,
Skip to content