Završena savjetovanja

Plan gospodarenja otpadom

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Plan financiranja programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Štrigova

Strateški razvojni program Općine Štrigova do 2020. godine.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Štrigova

ODLUKA o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štrigova

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Izvješće o provedenom savjetovanju – Poslovnik

Izvješće o provedenom savjetovanju – Statut

Statut općine Štrigova

Poslovnik općine Štrigova