Komunalni redar

Komunalni redar Općine Štrigove je Pozderec Stjepan.

Uredovni dan komunalnog redara je svaki petak u vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati.

Glavni Zakon po kojem komunalni redar postupa je Zakon o komunalnom gospodarstvu ( Nar. Nov., br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. – Uredba, 110/04. 178/04., 38/09., 79/09, 153/09. i 49/11.) i Odluke koje su usvojene od Općinskog vijeća Općine Štrigova.

Kontakt broj: 099 696 6105

Obrazac za prijavu komunalnom redaru

 

Odluke