Vidikovac Mađerkin breg

Vidikovac je ukupne visine oko 27,00 m te se zahvaljujući tome tijekom posjete samom Vidikovcu posjetitelji nalaze na najvišoj točci Međimurja, točnije na 361 m nadmorske visine.
Pogled koji se pruža s njega ostavlja bez daha.
Također, kod samog Vidikovca nalazi se i bike rest point na kojem se mogu servisirati bicikli.
Vidikovac Mađerkin breg izgrađen je u sklopu projekta „CSA-CycleSeeing Attractour“ sufinanciranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Vodeći partner na projektu bila je Općina Štrigova, a partneri su bili još Turistička zajednica Općine Štrigova i Grad Nagykanizsa (HU). Projekt je trajao od 1. rujna 2020 godine do 31. srpnja 2022. godine.
Zahvaljujući spomenutom projektu, osim što se izgradio Vidikovac, održano je i nekoliko biciklijada, radionica, izrađena je promotivna brošura pograničnog područja te je razvijena web aplikacija uz koju se može izmjeriti ekološki otisak.
Više o tome pronađite na: https://vidikovac.eu/o-vidikovcu/?cn-reloaded=1 i na https://strigova.info/cycleseeing-attractour.