Raspored odvoza otpada

RASPORED ODVOZA OTPADA 2023. ZA OPĆINU ŠTRIGOVA
PODRUČJE PRIKUPLJANJA TERMIN PRIKUPLJANJA OTPADA
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD, BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD I ODVOJENE SASTAVNICE OTPADA KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD
ŠTRIGOVA, LESKOVEC ROBADJE, SVETI URBAN, STANETINEC SVAKI DRUGI PONEDJELJAK SVAKI DRUGI PETAK U MJESECU
PREKOPA, ŽELEZNA GORA,  JALŠOVEC, GRABROVNIK, BANFI SVAKI DRUGI UTORAK

Kontejner za krupni (glomazni) komunalni otpad postavlja se već dan ranije ujutro. Kontejner se nalazi iza Doma kulture u Štrigovi.

Za više informacija se možete obratit na besplatni telefon GKP Čakom d.o.o. 0800/466-466.