Gospodarenje otpadom

Odluka o sprečavanju odbacivanju otpada na području općine Štrigova

Izvješće načelnika PGO 

Odluka o davanju koncesije

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MKO i BKO

Cjenik

Suglasnost na cjenik

Kontakt

Obavijesti

Plan gospodarenja otpadom

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada

Obrazac prijave o nepropisno odbačenom otpadu