Kontakt

OPĆINA ŠTRIGOVA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ŠTRIGOVA 87
HR-40312 ŠTRIGOVA

OIB: 21565174427
MB: 02607948

Tel 1: 00385 (0)40 851 134
Tel 2: 00385 (0)40 851 039
Mob: 099 735 8111

E mail 1: info@opcinastrigova.hr
E mail 2: opcina.strigova@ck.t-com.hr

Web: www.opcinastrigova.hr

UPRAVA

Radno vrijeme ureda Općine Štrigova je svaki radni dan od 7.00 do 15.00 sati.
Stranke se primaju svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati.
Pauza djelatnika od 10.30 do 11.00 sati.

 

NAČELNIK
Stanislav Rebernik
 mob: 099 735 8099

KOMUNALNI REDAR
Stjepan Pozderec
mob: 099 696 6105

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Mirjana Gregur-Sever
 tel: 040 851 039 email: informacije@opcinastrigova.hr