Fiskalna odgovornost

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Popis ugovora za 2013.

Popis ugovora za 2014.

Popis ugovora za 2015.

Popis ugovora za 2016.

Popis ugovora za 2017.

Popis ugovora za 2018.

Popis ugovora za 2019.

Popis ugovora za 2020.

Popis ugovora za 2021.

Popis ugovora i narudžbenica za 2022.

Popis ugovora i narudžbenica za 2023.

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura naplate prihoda

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Izmjena odluke o o proceduri stvaranja ugovornih obaveza