Predavanje za poljoprivrednike (biljna proizvodnja)

Pozivamo sve poljoprivrednike (biljna proizvodnja) na tečajeve u organizaciji Ministarstva poljoprivrede koji će se održati u Domu kulture Štrigova, Štrigova 103, HR-40312 Štrigova tijekom veljače.

  1. Tečaj EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA 2024. (2024-143-26-904-20-0004) koja će se održati 6. veljače 2024. godine od 8:00 do 14:00 sati. Predavači će biti Ljiljana Kocen i Adrian Horvat. Ova edukacija se priznaje za tražene intervencije u 2024. godini.
  2. Tečaj EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA 2024. (2024-143-26-904-20-0004) koja će se održati 8. veljače 2024. godine od 8:30 do 14:30 sati. Predavači će biti Ljiljana Kocen i Adrian Horvat. Edukacija se priznaje za Intervencije EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) koje će se tražiti u 2024. godine. Napomena: Ponijeti Zahtjev za izravna plaćanja u 2023.PRIJAVE
  3. Tečaj 5.1. – Biljna proizvodnja – Ratarstvo (2024-143-32-913-20-0002) koja će se održati 15. veljače 2024. godine od 9:00 do 15:00 sati. Predavači će biti Ljiljana Kocen i Suzana Pajić – PRIJAVE