Dostava dokaza o visini inozemne mirovine od danas dostupna putem online obrasca (za korisnike kojima JNP nije isplaćeno u prosincu 2023.)

Od danas 17. siječnja 2024. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostupan je online obrazac na poveznici putem kojeg je korisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom (korisnicima hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, korisnicima samo inozemne mirovine* te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu), omogućena dostava dokaza o visini inozemne mirovine u svrhu isplate jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života od 21. prosinca 2023.
Korisnici mirovine s inozemnim elementom, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840,00 eura, za isplatu JNP-a obvezni su HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za prosinac 2023.
Dokaz može biti:

  • potvrda banke iz koje se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za prosinac 2023.
  • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za prosinac 2023.

Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 29. veljače 2024. Osim putem online obrasca dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica je dostupna na internetskim stranicama HZMO-a na ovoj poveznici.
Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.
Korisnici samo inozemne mirovine, uz dokaz trebaju dostaviti i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj. Napominjemo da je za korisnike samo inozemne mirovine, osim iznosa mirovine (840,00 eura), dodatni uvjet za isplatu JNP-a i prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH, kao i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun otvoren u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj.
JNP bit će isplaćeno najkasnije u mjesecu ožujku 2024. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Preuzmi (PDF, 43KB)