Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2024. godini

Općina Štrigova poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (zaklade, ustanove, klubove, organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 61.000,00 EUR. Rok za podnošenje prijava na Natječaj završava 22. veljače 2024., a više informacija o samom Natječaju i uvjetima prijave možete pronaći na donjim poveznicama:

 1. Pravilnik o javnom financiranju programa, projekata i potreba
 2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2024. godini
 3. Upute za prijavitelje
 4. Obrazac 1 – Opis programa ili projekta
 5. Obrazac 2 – Proračun programa ili projekta
 6. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu
 8. Obrazac 5 – Prijedlog ugovora
 9. Obrazac 6 – Procjena kvalitete prijave
 10. Obrazac opisnog izvještaja 2024
 11. Obrazac financijskog izvještaja 2024

Mole se prijavitelji da koriste nove ažurirane obrasce s obzirom da je došlo do izmjena u starima.