Obavijest korisnicima mirovine i doplatka za djecu o isplati jednokratnog novčanog primanja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj u četvrtak 14. rujna 2023., donesene su Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata radi dodatnog ublažavanja posljedica rasta troškova života i porasta cijena energenata, odnosno utjecaja povećanih troškova života na standard, a u skladu s gospodarskim mogućnostima.
Također, donesena je i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

U skladu s Odlukom, jednokratno novčano primanje (JNP) isplatit će se:
 – korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s prebivalištem u RH, zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura
korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura
korisnicima mirovine kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 30. rujna 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenoga 2023., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 700 eura.
Prema spomenutoj Odluci, iznos JNP-a određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja. Korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:
– do 300 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160 eura
– od 300,01 do 435 eura u iznosu od 120 eura
– od 435,01 do 570 eura u iznosu od 80 eura te
– od 570,01 do 700 eura u iznosu od 60 eura.
JNP korisnicima hrvatske mirovine zatečenima u isplati mirovine za rujan 2023. bit će isplaćeno najkasnije u listopadu 2023., a onima koji će ostvariti mirovinu do 30. rujna 2023. i koji su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenoga 2023., kao i korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata JNP-a izvršit će se najkasnije u prosincu 2023.

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine ili samo inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, isplatit će se JNP najkasnije u prosincu 2023. Navedeni korisnici obvezni su do 30. studenoga 2023. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za rujan 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine koja će biti dostupna na mrežnim stranicama HZMO-a.

Korisnicima samo inozemne mirovine JNP će biti isplaćeno pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i da dostave dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023., kao i broj transakcijskog račun korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

JNP je izuzeto od ovrhe i ne podliježe oporezivanju. JNP isplaćeno korisnicima mirovine neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Odlukom je propisana isplata JNP-a korisnicima doplatka za djecu, i to korisnicima:
– koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu za mjesec rujan 2023.
– kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 30. rujna 2023.
Iznos JNP-a određuje se na sljedeći način:
50 eura za jedno dijete
100 eura za dva djeteta
150 eura za tri djeteta
200 eura za četiri djeteta te
300 eura za petero i više djece.
Korisnicima zatečenim u isplati doplatka za djecu za rujan 2023. isplatit će se JNP u listopadu 2023., a korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 30. rujna 2023. isplatit će se u studenom 2023.

JNP ne smatra se dohotkom niti prihodom te ne može biti predmet ovrhe.

Odlukom je, između ostalog, propisana isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu ostvarenog u mirovinskome sustavu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998., a koji su zatečeni u isplati doplatka za pomoć i njegu za mjesec rujan 2023.

Navedenim korisnicima JNP isplatit će se u listopadu 2023., u iznosu od 150 eura.

JNP ne smatra se dohotkom niti prihodom te ne može biti predmet ovrhe.