Obavijest korisnicima mirovine i doplatka za djecu o isplati jednokratnog novčanog primanja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj u četvrtak 16. ožujka 2023., donesena je Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata radi dodatnog ublažavanja posljedica rasta troškova života i porasta cijena energenata, odnosno utjecaja povećanih troškova života na standard, a u skladu s gospodarskim mogućnostima.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
 
U skladu s Odlukom, jednokratno novčano primanje (JNP) isplatit će se

 • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za ožujak 2023. godine ne prelazi iznos od 610 eura i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
 • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 610 eura
 • korisnicima mirovine kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati za mjesec ožujak 2023. godine, najkasnije na dan 15. lipnja 2023., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec ožujak 2023. ne prelazi iznos od 610 eura.

 
Prema spomenutoj Odluci, iznos JNP-a određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja. Korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

 • do 260 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160 eura
 • od 260,01 do 330 eura u iznosu od 120 eura
 • od 330,01 do 470 eura u iznosu od 80 eura te
 • od 470,01 do 610 eura u iznosu od 60 eura.

 
JNP će biti isplaćen u travnju ove godine korisnicima hrvatske mirovine zatečenima u isplati mirovine za ožujak 2023. Korisnicima koji će ostvariti mirovinu do 31. ožujka 2023. i koji su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. lipnja 2023., isplata JNP-a izvršit će se najkasnije u srpnju 2023.
 
Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, isplatit će se JNP najkasnije u srpnju 2023. Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. lipnja 2023. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za ožujak 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca (e-Građani) ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine koju možete preuzeti na dnu stranice.
 
JNP je izuzet od ovrhe i ne podliježe oporezivanju. JNP isplaćen korisnicima mirovine neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.
 
Jednokratno novčano primanje korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
 
Odlukom je propisana isplata JNP-a korisnicima doplatka za djecu, i to korisnicima:

 • koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu u travnju 2023.
 • kojima su u tijeku postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 30. travnja 2023.

 
Iznos JNP-a određuje se na sljedeći način:

 • 45 eura za jedno dijete
 • 70 eura za dva djeteta
 • 100 eura za tri djeteta
 • 130 eura za četiri djeteta te
 • 160 eura za petero i više djece.

 
Korisnicima zatečenim u isplati doplatka za djecu u travnju 2023. isplatit će se JNP u travnju 2023., a korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 30. travnja 2023. isplatit će se u lipnju 2023.
 
JNP ne smatra se dohotkom niti prihodom te ne može biti predmet ovrhe.

 

Poveznice:

Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine