Prestanak važenja matičnog broja (JMBG)

Hrvatski sabor je usvojio Zakon o prestanku važenja Zakona o matičnom broju koji će stupiti na snagu 4. veljače 2023. godine i od tog dana više se neće koristiti MBG kao identifikacijska oznaka, s obzirom da je osobni identifikacijski broj (OIB) kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja u uporabi od 01. siječnja 2009. godine, te je ušao u punu primjenu.