Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme – Rukovatelj traktorom

Komunalno poduzeće Štrikom d.o.o. objavilo je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno vrijeme na aradnom mjestu Rukovatelj traktorom.

Uvjeti:
– SSS
– radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima
– rosjedovanje vozačke dozvole „B“ i „G“ kategorije

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
– molbu
– životopis
– presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
– preslika vozačke dozvole
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:
– upravlja i rukuje komunalnim traktorom, traktorskom kosilicom, vrtnom kosilicom, motornom pilom i trimerom
– radi u zimskoj službi
– svakodnevno kontrolira ispravnost vozila – stroja
– vodi dnevnik rada vozila – stroja
– odgovara za kvalitetu i izvršenje povjerenih poslova
– odgovara za pravovremeno upoznavanje poslodavca s poteškoćama u obavljanju poslova radnog mjesta, te za iznošenje prijedloga za otklanjanje istih
– odgovara za sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš
– odgovoran je za izvršenje poslova na siguran način sukladno propisanim pravilima u dokumentaciji integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti
– odgovoran je za pravovremeno obavještavanje poslodavca o nesukladnostima i potencijalno opasnim situacijama po zdravlje i sigurnost
– rad u smjenama, vikendima i blagadanima (po potrebi)
– obavlja i druge poslove po nalogu poslodavca

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave u Međimurskim novinama (27.01.2023.).

Ostale pojedinosti možete pronaći na donjoj poveznici.

Javni natječaj – Rukovatelj traktorom