Poziv za prijavu nastale štete od prirodne nepogode – SUŠA

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Pozivaju se obiteljski poljoprivredni proizvođači na području  OPĆINE ŠTRIGOVA da do  09.09.2022. podnesu svoju prijavu u uredovno radno vrijeme (pon-pet 8,00 – 14,00 sati)

>> na Obrascu PN nastalu zbog suše, čija je posljedica šteta na ratarskim i povrtlarskim kulturama, krmnom bilju, voćnjacima i vinogradima.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenim internetskim stanicama općine www.opcinastrigova.hr

Prijavljuju se štete poljoprivrednika upisanih u Upisnik, na površinama koje nisu osigurane.

Sve informacije se u svezi prijave mogu se dobiti na i broj telefona 040/851-039.

Prilozi:

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Obrazac PN za prijavu