Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štrigova.

Općinski načelnik općine Štrigova raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štrigova.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – Općina ŠTRIGOVA, Štrigova 87, 40312 Štrigova, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Štrigova na neodređeno vrijeme«., osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” od 01. srpnja 2022. godine, broj 75, stranica 10.

PRILOZI:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štrigova.

Opis poslova, podaci o plaći i pravila testiranja za radno mjesto Pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štrigova