PRIJAVA NASTALE ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – olujni orkanski vjetar

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

09.09.2020.

POZIV ZA PRIJAVU NASTALE ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

  • olujni o orkanski vjetar čija je posljedica materijalna šteta na poljoprivredi i građevinama u razdoblju od 30.08.2020. do 30.08.2020

Pozivaju se oštećeni obiteljski poljoprivredni proizvođači koji obrađuju poljoprivredne površine na području općine Štrigova i vlasnici oštećenih građevina  da sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( Oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijave štetu na imovini nadležnom gradskom ili općinskom povjerenstvu te Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.) prijave svoju štetu na propisanom obrascu.

Sve informacije  u vezi prijave mogu se dobiti na i broj telefona 040/851-039  u uredovno radno vrijeme (pon-pet 8–14 sati).

Za  prijavu (Obrazac PN) potrebno je obavezno upisati ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta i br. računa banke.

Dokumenti za preuzimanje

Obrazac za prijavu štete