USKRSNICE – JAVNI POZIV ZA DOSTAVU INFORMACIJA O OSOBAMA ČIJA SU UKUPNA PRIMANJA U KUĆANSTVU MANJA OD 2.000,00 KN

Pozivamo  osobe koje su bez primanja ( osobe iznad navršenih 60 godina ) ili  primaju mirovinu manju od 2.000,00 kn i žive na području Općine Štrigova da nam se jave u ured Općine Štrigova, kako bi ostvarili svoje pravo na jednokratnu pomoć. Potrebni su slijedeći podaci: Ime i prezime, OIB, adresa i dokaz o visini mirovine. Ako korisnik prima više mirovina one se zbrajaju. Osobe bez primanja potpisuju izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću. Rok za prijave je 29.03.2019.