ŠTRIGOVSKI FAŠENK – FAŠENSKA NEDELA

Tradicionalni Štrigovski fašenk održava se u nedjelju, 03. ožujka 2019. godine. U 14:00 sati očekuje nas fašenska povorka od Društvenog doma prema centru Štrigove, a predvodit će je puhački orkestar općine Štrigova i „Muzikaši seh vetrov“. U povorci sudjeluju djeca  DV „Kockice“, OŠ i područnih škola Štrigove te udruge s područja Štrigove. U centru će se Fašnik okriviti za sve probleme i spaliti, dok će za sve prisutne biti osigurane krafne i pića za osvježenje. U 15:00 sati slijedi kulturno – umjetnički program u organizaciji KUD-a Sv. Jeronim Štrigova u Društvenom domu Štrigova. U programu nastupaju: August Dvanajščak, Udruga žena Stanetinec, tamburaška sekcija KUD-a „Sv. Jeronim“ Štrigova, folklorna sekcija KUD-a „Sv. Jeronim“ Štrigova, dramska sekcija KUD-a „Sv. Jeronim“ Štrigova s premijerom predstave Ivana Novaka „Mila, Rada i plova“, folklorna skupina KUD-a „Seljačka sloga“ Ivankovo te mažoretkinje Štrigove. Pridružite nam se centru Štrigove u izobilju smijeha i dobre atmosfere.