Financijski i opisni izvještaji udruga za 2018. godinu

Sa završetkom 2018. godine svaka mala udruga koja djeluje u Hrvatskoj do kraja veljače 2019. godine mora ispuniti određene zakonske obveze.

Ponajprije Vam skrećemo pozornost na obvezu predaje financijskih izvještaja FIN-e bez obzira koliki su bili prihodi u 2018. godini. To znači da i za 1.000,00 kn uprihodovane donacije ili članarine, do 28.02.2019. godine morate predati godišnji financijski izvještaj na to predviđenom obrascu GPRIZNPF, a koji će po predaji i obradi biti javno objavljen u Registru neprofitnih organizacija.

Jednako tako, uprihodovali ste određena financijska sredstva iz javnih izvora (Općina Štrigova, grad, županija, država, poduzeća u većinskom državnom vlasništvu) dužni ste svim donatorima do 28.02.2019. godine predati Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacija nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

U privitku se nalaze obrasci Opisnog izvještaja i obrazac Financijskog izvještaja kojeg ste dužni ispuniti i dostavit nam ga do 28.02.2019.  

Ukoliko ne dostavite navedeno izvješće za 2018. godinu, Vaša prijava za 2019. godinu neće se razmatrati.

          a)  Opisno izvješće( dostava u tiskanom obliku),

          b) Financijsko izvješće(dostava u tiskanom obliku) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge:

–  za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 i/ili R2) koji glase na Korisnika te pripadajuće bankovne izvode,

–  za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 i/ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća,

–  ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.

      c)  Priloge vezane uz provedbu aktivnosti i dokaze o provedbi aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja,          primjerke publikacija i dr.)

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Stanislav Rebernik,v.r.

Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja