Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova savjeta mladih Općine Štrigova

  1. Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih da prijave kandidate za članove savjeta mladih Općine Štrigova.
  2. Kandidat za člana savjeta mladih Općine Štrigova može biti osoba od petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s prebivalištem na području Općine Štrigova.
  3. Savjet mladih Općine Štrigova savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Štrigova s ciljem uključivanja mladih u javni život Općine Štrigova.
  4. Savjet mladih Općine Štrigova ima 5 članova, koji se biraju na mandat od dvije godine.
  5. Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima (SM-1, SM-2, SM-3) koji se nalaze na web. stranicama Općine Štrigova (www.opcinastrigova.hr) pod „SAVJET MLADIH“.
  6. Rok za dostavu prijedloga kandidata je 15 dana od dana objave Javnog poziva.
  7. Prijedlozi se dostavljaju u ured Općine Štrigova ili šalju na adresu: OPĆINA ŠTRIGOVA, Odbor za izbor i imenovanja, Štrigova 31, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova savjeta mladih Općine Štrigova“
  8. Članove savjeta mladih Općine Štrigova bira Općinsko vijeće Općine Štrigova na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA