Proštenje Sv. Jeronima u Štrigovi

Župa sv. Marije Magdalene u Štrigovi svečano će proslaviti sv. Jeronima u subotu 30. rujna 2017.
Svete mise na blagdan slavit će se u 9 i u 11 sati. U 9 sati akademska je sveta misa povodom blagdana sv. Jeronima i otvorenja znanstvenog skupa „Josip Bedeković i njegovo djelo“.

U 11 sati svečanu koncelebriranu proštenjarsku misu predslavi fra Branko Lovrić, gvardijan samostana sv. Franje u Odri – Zagreb.

Budući da je crkva sv. Jeronima u Štrigovi, pored svoga kulturnog i povijesnog značaja važna za Međimurje i Hrvatsku, ona nosi duhovni i crkveni značaj i vrijednost kako po liku svetoga Jeronima, kojemu je posvećena, tako i po važnosti svetog Jeronima za hrvatski duhovni, kulturni i crkveni identitet.