Iskopan kanal za odvodnju u Jalšovcu

Riješena je odvodnja za jedan dio Jalšovca. Kanal koji je bijo začepljen, te voda koja nije imala svoje odredište imali su za posljedicu da se ta voda skupljala uz cestu na sinokoši. Samim time došlo je do rasta razne vegetacije. Iz tog razloga iskopan je kanal do potoka, pri čemu  su jos na kraju umetnuta dva betonska kanala da se može iz jedne sinokoše na drugu.