Objavljen natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je 4. kolovoza 2017. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru ove podmjere odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).
Potporu mogu ostvariti sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika, a u slučaju da niste upisani u Upisnik, možete to učiniti sve do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 1. prosinca 2017.
Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate predujma.
Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu, a uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%.

Prihvatljivi su zahtjevi poljoprivrednika na čijem je području proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalan događaj od 1. siječnja 2014. godine uz uvjet da zadovoljavaju i druge uvjete iz natječaja, te da nisu započete aktivnosti sanacije štete prije podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju.

Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Ako je elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj (npr. zlatna žutica u vinogradima) uništio stabla u voćnjaku ili trsove u vinogradu, takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Ukoliko je uništen samo urod, a stabla ili trsovi su sposobni za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Cilj natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa, nego obnova poljoprivrednog potencijala.
Pravilnik, Natječaj i Uputu u kojoj su navedeni svi uvjeti prijave na natječaj možete pronaći ovdje.