2017.

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Štrigova za 2017. godinu

Plan razvojnih programa 2017. – 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Štrigova za 2017. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Štrigova za 2017. godinu

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 01.01. – 30.06.2017.

Rebalans proračuna za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2017.

Plan razvojnih programa 2018. – 2020.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Štrigova za 2018. godinu

Proračun za 2018. godinu s projekcijama.

Prijedlog proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Štrigova za 2017. godinu (.pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Štrigova za 2017. godinu (.docx)

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (.pdf)

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa  (.docx)

Obrazloženje uz godišnji izvještaj za 2017. godinu