Urbanistički plan uređenja područja istočno od Štrigovčaka u Štrigovi 

Odluka o izradi