Strateški razvojni program Općine Štrigova do 2020. godine.

Poštovani žitelji općine Štrigova pred vama je dokument kojim kreiramo našu viziju i razvojno usmjerenje kojim ćemo ostvariti našu željenu budućnost. Dokumentom smo analizirali naše sadašnje stanje po svim važnim područjima našeg života, konstatirali zajedničke osobnosti koje nas povezuju, probleme i modele njihovog rješavanja, te definirali viziju područja naše općine Štrigova: pitoreskni (k)raj – poželjan za život, prepoznatljiv po enogastronomiji i očuvanom krajoliku.
To znači da planiramo budućnost u kojoj ćemo ostvarivati ciljeve i rezultate, koji će biti zadovoljavajući i privlačni za sve koji žive na našem području i koji će se odlučiti za život na prostoru Općine Štrigove. Planiramo ostvariti viši društveni standard, razvijenu poljoprivredu i turizam, povećati zaposlenost, razgranati sport i rekreaciju , očuvati tradiciju i kulturno povijesno nasljeđe, očuvati i zaštiti prirodnu baštinu, kao i sve ostalo što će osigurati kvalitetu života i rada u svim sektorima življenja u svim slojevima našeg društva.
Ovim smo dokumentom zacrtali ciljeve naše budućnosti, ali i razvojnu strategiju kako to ostvariti. Osnova strateškog pristupa je naše zajedništvo i naša suradnja na svim nivoima i među svim sektorima, međusobno uvažavanje, briga i skrb za sve kojima je to potrebno i konačno stalna aktivnost na praćenju provedbe lokalne razvojne strategije; izvršavanje provedbenih mjera i aktivnosti te donošenje potrebitih promjena i prilagodbi.
S ciljem da budemo što uspješniji i da ostvarimo našu viziju, ovime vas u svoje ime i u ime Općine Štrigova pozivam na aktivno sudjelovanje u realizacije ove strategije. Poziv upućujem svima koji su spremni svoje osobne ciljeve ostvarivati kao dio naših zajedničkih ciljeva. Stoga vas pozivam da se aktivno uključite u proces našeg razvoja sukladno vašem interesu i prema vašim mogućnostima i sposobnostima za ostvarivanje vizije i razvojnih ciljeva iz ovog dokumenta.

Stanislav Rebernik, načelnik

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Štrigova do 2020. godine u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga strateškog razvojnog programa na donošenje Općinskom vijeću, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Javno savjetovanje o nacrtu strateškog razvojnog programa traje od 15. srpnja do 14. kolovoza 2016. godine. Za savjetovanje je dostupan nacrt strateškog razvojnog programa. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju.
Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog strateškog razvojnog programa upisuju u OBRAZAC te da ga najkasnije do 14. kolovoza 2016. godine dostave na adresu elektroničke pošte opcina.strigova@ck.t-com.hr

Mirjana Gregur-Sever, tajnica Općine

PRILOZI:

Obrazac za savjetovanje

Strateški razvojni program Općine Štrigova do 2020. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju