Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Štrigova izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za općinu Štrigova. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti svakim radnim danom od  01. listopada do 15. listopada  2018. godine od 8.30 do 15.00 sati u sjedištu općine.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida do 15. listopada 2018. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Štrigova.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Štrigova  moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u ured Općine Štrigova  na propisanom obrascu.

Prilozi:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Obrazac za prigovore

Tablica – prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja