Ponovni poziv za javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štrigova

Preuzmi (PDF, 264KB)