Poticaj za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova

Općina Štrigova u sklopu Mjera za ostanak mladih u Općini Štrigova već nekoliko godina daje poticaje za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova.

Korisnici ovog poticaja mogu biti sve osobe koje:

  1. nemaju niti su imali ikad u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje na području Općine Štrigove u 1/1 vlasničkom udjelu, odnosno 1/2 za slučaj bračne i izvanbračne zajednice te životnog partnerstva, osim korisnika koji su stekli nekretninu gdje imaju prebivalište te dokazuju da uz nekretninu na kojoj imaju prebivalište i vlasništvo, nemaju niti su ikad imali u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje na području Općine Štrigove
  2. imaju navršenih 45 godina, uključujući i sve one koji su navršili 45 godina života tijekom godine u kojoj je raspisan javni natječaj

Korisnik poticaja može ostvariti pravo na poticaj za uređenje nekretnina:

  1. koje su stečene kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem ili po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, a na kojima je bio stambeni objekt ili se nalazi stambeni objekt,
  2. koje su stečene kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem ili po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, a na kojima nikad nije bio stambeni objekt.
  3. stanove koji su stečeni kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem ili po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju.

Visina poticaja ovisi o tome da li je stečena nekretnina s objektom ili bez njega ili je u pitanju stan te da li vlasnik već ima prebivalište na toj nekretnini. Shodno navedenom poticaji se dijele u četiri kategorije te se za to ostvaruje poticaj u iznosu od 1.990,84, 2.654,46 ili 3.981,68 EUR

O kategoriji ovise i obveze korisnika poticaja kao što su opravdanje dobivenih sredstava te prijava prebivališta na predmetnoj nekretnini.

Natječaj izlazi krajem svake tekuće godine te će biti objavljen na ovoj stranici.