Popis vijećnika

Izabrani za vijećnike Općinskog vijeća Općine Štrigova temeljem Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12. ) su:

SDP-HNS-REFORMISTI
1. IVAN FRLIN
2. BLAŽENKA HERIC
3. VERICA SOVIĆ
4. MLADEN NOVAK
5. MARTINA FILIPOVIĆ
6. ZDRAVKO MIKULAN
7. PETRA ŠINKO POSEL
8. DUŠAN REBERNIK
9. GORDANA MASNEC
10. ANTUN ZADRAVEC

HDZ
1. FILIP TKALČEC
2. ROBERT HORVAT

ŽIVI ZID

1. MIHAEL KELNARIĆ

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Štrigova je BLAŽENKA HERIC

I zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Štrigova je ZDRAVKO MIKULAN
II zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Štrigova je FILIP TKALČEC