Kontakt

KOMUNALNI REDAR:

Vid Marčec

Mob: 0997329660

Uredovni dan komunalnog redara je svaki petak u vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati

GKP ČAKOM

Kontakt informacije:
040 372 400
040 372 466
040 395 391

Besplatni telefon:
0800 466 466

Web stranica:
www.cakom.hr