Jednokratna naknada povodom rođenja djeteta

U sklopu Mjera za ostanak mladih obitelji u Općini Štrigova, Općina Štrigova svake godine dodjeljuje jednokratnu naknadu u novcu za svu novorođenu djecu s područja Općine Šrigova. Pravo na jednokratnu naknadu u novcu za novorođeno dijete imaju roditelji ili samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Štrigova, a iznosi su sljedeći:

  1. za prvo novorođeno dijete iznosi 398,17 EUR
  2. za drugo novorođeno dijete iznosi  663,61 EUR
  3. za treće i svako sljedeće novorođeno dijete iznosi  929,06 EUR

Pravo na naknadu se ne ostvaruje ako roditelji ili samohrani roditelj ima prebivalište na području općine Štrigova, a žive(i) s djecom i rade (i) izvan nje u nekoj drugoj sredini u RH ili u inozemstvu.

Naknada povodom rođenja djeteta isplaćuje se u roku od 30 dana od predaje zahtjeva. Zahtjev za isplatu naknade mora se predati u roku od 30 dana od rođenja djeteta putem elektroničke pošte info@opcinastrigova.hr ili osobno u uredima Općine Štrigova, Štrigova 87, HR-40132

Zahtjev za isplatu naknade povodom rođenja djeteta