Javnost rada

Rad Općinskog vijeća Općine Štrigova  i njezinih radnih tijela je javan.

Sukladno članku 83. Poslovnika  o radu Općinskog vijeća Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13. i 14/18.) građani i najviše po dva predstavnika udruga građana i drugih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća Općine Štrigova i njezinih radnih tijela.

Zainteresirane osobe dužne su pisanim putem obavijestiti predsjednika/cu Općinskog vijeća Općine Štrigova, odnosno predsjednika/cu radnog tijela, o svojoj nazočnosti odnosno nazočnosti svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća Općine Štrigova ili njezinih radnih tijela, najkasnije dan prije sjednice i to prema Obrascu koji je dostupan ovdje OBRAZAC WORD FORMAT.

 

Informacija o pravima ispitanika koji podnose zahtjev za nazočnost na sjednici Skupštine Općinskog vijeća Općine Štrigova ili njezinih radnih tijela nalazi se OVDJE.

 

Zahtjev za nazočnost na sjednici putem Obrasca može se uputiti:

  • elektroničkom poštom na adresu: opcina.strigova@ck.t-com.hr
  • poštom na adresu: Općina Štrigova, Štrigova 87, 40312 Štrigova

 

Napomena:

Predsjednik/ca Općinskog vijeća Općine Štrigova odnosno predsjednik/ca radnog tijela, može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici. U slučaju većeg broja zaprimljenih zahtjeva prisustvovanje sjednici biti će omogućeno temeljem kronološkog reda zaprimljenih prijava zainteresiranih građana.

Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice Općinskog vijeća Općine Štrigova ili drugih tijela kad se raspravlja o dokumentima koji su, u skladu s posebnim propisima, označeni kao povjerljivi.