Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Preuzmi (PDF, 213KB)