Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Preuzmi (PDF, 208KB)