Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Preuzmi (PDF, 213KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (CSV datoteka)