Grafički dio – III. PPUO Štrigova

KARTA_1_KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
KARTA_2_1_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – telekomunikacije, plinoopskrba i elektroopskrba
KARTA_2_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – vodoopskrba, odvodnja i uređenje vodotoka
KARTA_3_UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
KARTA_4_1_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŠTRIGOVA
KARTA_4_2_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŽELEZNA GORA
KARTA_4_3_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BANFI
KARTA_4_4_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ROBADJE I LESKOVEC
KARTA_4_5_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JALŠOVEC
KARTA_4_6_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVETI URBAN
KARTA_4_7_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PREKOPA
KARTA_4_8_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STANETINEC
KARTA_4_9_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GRABROVNIK