Financiranje programa, projekata, i javnih potreba sredstvima proračuna – 2018. godina

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Štrigova za 2018. godinu

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Štrigova

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2018. godini

Upute prijaviteljima

Obrazac 1 – opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun programa ili projekta

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – izjava o partnerstvu

Obrazac 5 –  ugovor

Obrazac 6 – procjena kvalitete prijave