Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje 01.01. – 31.12.2016.

Preuzmi (PDF, 114KB)