Javni poziv za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova za 2023. godinu

Općina Štrigova je raspisala javni poziv za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova za 2023. godinu.

Korisnici ovog poticaja mogu biti sve osobe koje:

  1. nemaju niti su imali ikad u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje na području Općine Štrigove u 1/1 vlasničkom udjelu, odnosno 1/2 za slučaj bračne i izvanbračne zajednice te životnog partnerstva, osim korisnika koji su stekli nekretninu gdje imaju prebivalište te dokazuju da uz nekretninu na kojoj imaju prebivalište i vlasništvo, nemaju niti su ikad imali u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje na području Općine Štrigove
  2. imaju navršenih 45 godina, uključujući i sve one koji su navršili 45 godina života tijekom godine u kojoj je raspisan javni natječaj

Korisnik poticaja može ostvariti pravo na poticaj za uređenje nekretnina koje su stečene tijekom 2023. godine:

  1. koje su stečene kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem ili po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, a na kojima je bio stambeni objekt ili se nalazi stambeni objekt,
  2. koje su stečene kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem ili po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, a na kojima nikad nije bio stambeni objekt.
  3. stanove koji su stečeni kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem ili po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju.

Visina poticaja ovisi o tome je li je stečena nekretnina s objektom ili bez njega ili je u pitanju stan te da li vlasnik već ima prebivalište na toj nekretnini. Shodno navedenom poticaji se dijele u četiri kategorije te se za to ostvaruje poticaj u iznosu od 2.200,00, 3.000,00 ili 4.400,00 EUR.

Prijave se zaprimaju zaključno s 31. prosinca 2023.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Štrigova, Štrigova 87 ili na telefon 040/851 134 ili na email info@opcinastrigova.hr.

U nastavku možete preuzeti svu dokumentaciju vezanu uz poziv:

Javni poziv za 2023. – nekretnine

Obrazac 1 – prijavnica

Obrazac 2 – izjava nekretnine

Obrazac 3 – izjava osobni podaci