Poziv na osposobljavanje građana Općine Štrigova iz područja civilne zaštite

U cilju jačanje osobne sigurnosti, podizanja svijesti građana od rizika Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, ŽC 112 Čakovec uz potporu Općine Štrigova, održati će dana 14.11.2023. godine, u 17:00 sati u Domu kulture Štrigova, Štrigova 103, osposobljavanje građana pod nazivom “Program edukacije građana u sustavu civilne zaštite“.

Program i predavači:

Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, ŽC 112

 1. OPĆENITO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
  • Pravne osnove i ustroj sustava civilne zaštite
  • Opće preporuke, prava i obaveze građana u slučaju hitnih situacija
 1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH NESREĆA
  • Postupak u slučaju potresa
  • Postupak u slučaju poplave
  • Postupak u slučaju požara
 1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILIZACIJSKIH NESREĆA
  • Postupak u slučaju radiološke opasnosti
  • Postupak u slučaju nesreće s opasnim tvarima u procesu proizvodnje, skladištenja ili prijevoza
  • Postupak u slučaju ratnog djelovanja
 2. REZERVIRANO VRIJEME ZA TEMU OD LOKALNOG ZNAČAJA

Zbog životno važne teme vjerujemo da ćete prepoznati korisnost edukacije i odazvati se na predavanje. Predviđeno vrijeme trajanja edukacije su tri školska sata.

Više informacija možete pronaći u brošuri na donjoj poveznici.

Brošura